Is adhd bij vrouwen anders als bij mannen?

ADHD bij vrouwen is absoluut anders als dat het bij mannen is. Bij jonge kinderen wordt ADHD vaker bij jongens gediagnosticeerd als dat het bij meisjes wordt gedaan, terwijl er wordt geschat dat evenveel mannen als vrouwen ADHD hebben. Mannen en vrouwen uiten zich anders. Het ADHD kenmerkende gedrag en de diverse symptomen wordt bij mannen vaker opgemerkt. Jongens zijn vaker hyperactief en impulsief, hebben last van agressie en zijn soms lastig. Meisjes daarentegen hebben eerder last van druk zijn, veel praten en concentratieproblemen in combinatie met dagdromen.

Wat kan er gedaan worden om toch op het juiste moment de juiste diagnose te stellen? 

Om ADHD bij vrouwen eerder vast te kunnen stellen of de diagnosticeren is het belangrijk om de kenmerken die vrouwen met ADHD hebben eerder te leren signaleren. Het kan dan wel zijn dat kenmerken van ADHD bij vrouwen anders zijn als de kenmerken bij mannen, het houdt echter niet in dat er geen kenmerken zijn. Waar het bij mannen of jongens overduidelijk is wanneer er sprake is van ADHD is het bij vrouwen of meisjes ook duidelijk, alleen duidelijk op een andere manier. 

ADHD een jongens ziekte?

Er is wel eens en er wordt nog steeds wel eens gesproken over het feit dat ADHD een jongens ziekte is. ADHD is uiteraard geen jongens ziekte. ADHD komt immers net zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. Wanneer er niet meer alleen gekeken wordt naar gedrag specifieke kenmerken, maar wanneer er verder wordt gekeken, zal het minder snel gebeuren dat vrouwen of meisjes eerst een verkeerde diagnose krijgen, zoals onder andere bipolaire stoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis en daarbij dus ook een verkeerde behandeling. 

Behandeling van ADHD bij mannen, Behandeling van ADHD bij vrouwen

Wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, of dat nu bij mannen is of bij vrouwen, is de behandeling op zich wel hetzelfde. Er kunnen medicijnen voorgeschreven worden, waardoor de verschijnselen wat onderdrukt worden, maar de grondslag ligt natuurlijk bij het dagelijks leven. Voor iemand met ADHD zijn er wat aanpassingen nodig in het dagelijks leven, waardoor overprikkeling een stuk minder voor zal komen. Soms gebeurt het dat het dan prima lukt om met minder medicijnen of zelfs überhaupt zonder medicijnen door het leven te gaan. Soms zijn medicijnen, ondanks de aanpassingen alsnog nodig. Wat er precies nodig is en wat niet, dat verschilt per persoon en zal altijd persoonlijk moeten worden bekeken.

Overzicht