Hebben meer vrouwen of mannen ADHD?

Over het algemeen wordt ADHD vaker bij mannen als bij vrouwen vastgesteld. Bij de vrouwen wordt het vaak nog wel eens over het hoofd gezien en dus gemist. Tegenwoordig wordt er toch wel geschat dat er net zoveel vrouwen als mannen ADHD kunnen hebben.

ADHD, wat is dat eigenlijk?

ADHD is een afkorting voor attention deficit hyperactivity disorder. Kort gezegd concentratieproblemen en aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit noemen ze ook wel gedragssymptomen. De symptomen kunnen op verschillende manieren geuit worden. Zo is iemand snel afgeleid, neemt snel een beslissing, kan moeilijk stil zitten, er kunnen slaapproblemen voorkomen, dromerig zijn, gevoelig voor verslavingen en agressief zijn.

Meestal wordt ADHD vastgesteld in de kindertijd. Dit komt omdat er dan gedragsproblemen tentoon gesteld worden. In Nederland hebben kinderen onder de achttien jaar ongeveer drie procent ADHD en houden ze dit ook tijdens de volwassenheid.

De verschillen bij ADHD bij genderverschil

Over het algemeen wordt ADHD vaker bij jongens als bij meisjes vastgesteld. Maar men denkt ook dat er bij volwassen mannen en ADHD bij vrouwen aanwezig is. Het is wel zo dat er bij jongens drie keer vaker een diagnose vastgesteld wordt dan bij meisjes.

Mannen en vrouwen kunnen zich anders uiten waardoor het vaker bij mannen vast gesteld wordt. De symptomen van ADHD zijn kenmerkend voor mannen die bepaald gedrag vertonen. Het is bij mannen vaak zo dat ze hyperactief zijn, agressief zijn, impulsief gedrag vertonen en lastig zijn. ADHD bij vrouwen merk je vaak dat ze praatgraag zijn, druk, hebben vaak last van dagdromen en concentratieproblemen. Dit wordt bij een man als storend en openlijker gezien. Per slot van rekening hebben mannen vaak regel overschrijdend gedrag. Vrouwen zijn weer veel onoplettender. Dat is ook de reden waarom het bij vrouwen minder snel vastgesteld wordt en er dus niet voldoende hulp wordt ingeschakeld.

Men zegt vaak dat ADHD een jongens/mannenziekte is en dat er bij ADHD bij vrouwen al gauw gesproken wordt van Bipolaire stoornis of Bordeline persoonlijkheidsstoornis. Het kan dus zijn dat er een misdiagnose gesteld wordt bij een meisje/vrouw. De juiste diagnose bij vrouwen is dus vaak maar deels. Ook de behandeling is vaak niet de juiste. Bij veel meisjes/vrouwen wordt ADHD bij dertig tot vijftig procent niet herkend. En juist dat betekend dat ze niet de juiste hulp krijgen die ze toch wel heel hard nodig hebben. Dit kan soms grote gevolgen hebben voor de vrouw.

Overzicht