Hoe wordt de diagnose ADHD vastgesteld

Wanneer er bij een volwassene ADHD vermoed wordt gaan ze goed kijken naar samenhangende psychische klachten die vaak voorkomen. Wanneer er een diagnose gezocht wordt, gaat er door middel van een onderzoek te werk. Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst die ingevuld moet worden en een uitgebreid interview.

Criteria waar een volwassene aan moet voldoen voor de diagnose van ADHD

Wanneer een volwassene in aanmerking komt voor een ADHD diagnose volwassenen moet het aan ongeveer vier of vijf punten voldoen. Deze punten zijn:

  • In de jeugd moet er al ADHD kenmerken aanwezig zijn
  • De kenmerken moeten ook in de levensloop aanwezig zijn
  • Er wordt gekeken hoe de kenmerken voor invloed hebben op het huidige leven
  • Of de kenmerken invloed hebben op werk, studie, relatie, financiën en sociale contacten.
  • Is er op het moment van onderzoek nog sprake van disfunctioneren
  • Of er psychische problemen zijn
  • Lichamelijke oorzaken voor de klachten

Vier types ADHD

Wanneer er een ADHD diagnose volwassenen gegeven wordt dan zijn er vier types ADHD waar gekeken wordt waar de persoon onder valt. De verschillende types ADHD zijn:

ADHD-I, dit is een overwegend onoplettend type: Bij deze mensen is er heel erg veel moeite om de aandacht vast te houden in het hier en nu. Dit zijn vaak dromerige types. Ze noemen dit ook wel het ADD-type.

ADHD-H, Het hyperactief en impulsief type: Bij deze mensen is er sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.

ADHD-C, Gecombineerd type: Dit is een type ADHD dat veelvuldig voorkomt bij adhd diagnose volwassenen. Hierbij hebben de mensen problemen van ADHD-I en ADHD-H.

ADHD-NAO, Atypische vorm: Hierbij heeft de persoon wel duidelijk zichtbare kenmerken van ADHD maar heeft niet voldoende criteria voor de bovengenoemde types.

Hoe gaan de onderzoeken in zijn werking

Er gaat eerst een onderzoek van twee tot drie uur plaatsvinden samen met de psycholoog. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de psycholoog een goed beeld van de problematiek waar de persoon tegen aan loopt. Tijdens dit onderzoek worden er ook heel veel vragen gesteld voor nog een beter beeld te krijgen. Ook worden partners, familie en vrienden gevraagd om een gesprek met de psycholoog te hebben om een nog beter beeld te krijgen. Tijdens alle onderzoeken houden de psycholoog en/of psychiater alles bij in de computer waar de vragenlijsten in staan. Alle antwoorden die er gegeven zijn worden gemonitord in de computer.

Overzicht