Wat is ADHD bij volwassenen?

ADHD is een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De afkorting ADHD staat voor Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent het: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het komt voor bij één tot tweeënhalf procent van de volwassenen voor.

ADHD bij een volwassene

De meeste volwassenen die ADHD hebben gaan vaak al op zoek naar hulp voor uiteenlopende klachten. Voor de diagnose ADHD bij volwassenen wordt vastgesteld, is dat vaak de eerste stap hulp zoeken die ze nemen. Als volwassenen krijg je met een aantal problemen te maken zoals stemmingswisselingen, verslaving, woedeaanvallen, depressie, faalangst, chaotisch zijn, School of werk mislukt, relatie problemen. Vaak zijn de personen ook onrustig, impulsief, aandachtsproblemen of concentratieproblemen. Juist deze laatste aandachtspunten leiden tot slecht functioneren op werk of school maar ook in relaties. Wanneer een persoon een goede intelligentie hebben en alleen aandacht stoornissen dan is het vaak zo dat ze in de volwassen leeftijd er problemen komen op niveau en werktempo of hogere opleiding. Ze hebben vaak in de kinderleeftijd weinig last.

Symptomen bij volwassenen met ADHD

Als volwassenen heb je vaak te maken met de volgende kenmerken wanneer er sprake is van ADHD:

  • Aandachtsproblemen
  • Concentratie problemen
  • Moeite met organiseren
  • Impulsief
  • Over beweeglijk zijn
  • Hyperactief

Wanneer je het hebt over de meest voorkomende symptomen dan zijn dat vaak snel afgeleid, vergeetachtigheid, geen structuur en overzicht, slordigheidsfouten maken, prikkelbaar zijn of woede-uitbarstingen krijgen, innerlijke onrust wat steeds aanwezig is en impulsiviteit.

ADHD bij Volwassenen is het vaak dat ze hun doel niet bereiken, wat ze wel hadden kunnen bereiken zonder ADHD. Dit leidt tot frustratie en een laag zelfbeeld en vertrouwen.

Relaties en sociale contacten bij volwassenen met ADHD

Wanneer er ADHD bij volwassene is vastgesteld is het lastig om een relatie aan te gaan of sociale contacten aan te gaan maar deze relatie of contact ook te onderhouden. Door de sociale onhandigheid kan het zo zijn dat de volwassene zich onzeker gaat voelen in sociale contacten. Het is dan behoorlijk lastig om sociale regels toe te passen en een vriendschap wordt door de impulsiviteit sneller verbroken.

Vaak komen verslavingen ook voor bij volwassenen met ADHD. Dit hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk.

Wanneer iemand ADHD heeft moet er geleerd worden om met ze om te gaan. Vaak gaat het allemaal anders, er wordt een afspraak vergeten of ze zijn een sleutel of de bril kwijt. Er moet met elkaar uitgezocht worden hoe er het beste omgegaan kan worden met de persoon met ADHD. De persoon moet natuurlijk zelf er voor zorgen dat het leven op de rails blijft, daar kan een ander alleen maar een steun voor zijn.

Oorzaak van ADHD

Er is niet echt een oorzaak voor ADHD gevonden, het is wel duidelijk dat iemand er mee geboren wordt. Het is dus wel een feit dat het erfelijk is. Het is ook zo dat het vaak bij meer gezinsleden of familieleden voorkomt. Wanneer een ouder ADHD heeft is de kans vergroot dat een kind het ook heeft. Het is afhankelijk van de omgevingsfactoren hoeveel last je van de kenmerken van ADHD krijgt. ADHD bij Volwassenen houdt in dat er altijd alles volgens de vaste regels gaan. Hierdoor heeft de persoon minder last van de symptomen.

Diagnose bij ADHD bij volwassenen

Wanneer je als volwassene wordt onderzocht op de kenmerken van ADHD dan heb je vaak eerst een heel uitgebreid gesprek met de psycholoog. Deze gaat samen met de klinisch psycholoog of psychiater het onderzoek uitvoeren en een diagnose vaststellen. Er wordt gekeken naar de voorgeschiedenis en kenmerken van ADHD. Ook wordt er aan partner, ouder of familielid gevraagd naar kenmerken van ADHD.